Tisztelt Érdeklődő,

a jelen weboldalon keresztül a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentést lehet megtenni a GDN franchise partnerei tekintetében. A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A törvény szerint bejelentést tehet

a) a franchise partner, mint foglalkoztató által foglalkoztatott (pl. megbízott ingatlan referens),
b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet még

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A fentiek alapján tájékoztatjuk arról, hogy a törvény szerint franchise partnereink ügyfelei alapvetően nem minősülnek bejelentőnek.

Az anonim bejelentések is kivizsgálásra kerülnek. A lenti bejelentő felületen a személyes adatok megadása nem kötelező. A bejelentő létrehozhat személyét elfedő, de valós e-mail fiókot/e-mail címet annak érdekében, hogy a tájékoztatási kötelezettséget a bejelentő irányában meg lehessen valósítani, továbbá kapcsolatba lehessen kerülni a bejelentővel a kivizsgálás során és kapcsán. Javasolt a böngésző inkognitó mód / privát módjának használata különösen, ha a bejelentést a franchise partner tulajdonában levő információtechnológiai eszközön a franchise partner foglalkoztatottja kívánja megtenni.

További tájékoztatót a bejelentésről ide kattintva olvashat.

Visszaélés bejelentési szabályzatunkat ide kattintva olvashatja el.

Visszaélés bejelentő